בס״ד - - - תיווך ושיווק נדלן בבקעת הירדן

Uncategorized

מכרז מספר יש/159/2018 באריאל

By in Uncategorized with 0 Comments

  הצעות לחכירת 132 מגרשים (132 יח"ד) בבניה חד משפחתית באריאל שכונת דרום מזרח מכרז מספר יש/159/2018 הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש ומשרד הבינוי והשיכון מודיעים בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: את חוברת המכרז ניתן להוריד מאתר הרשות החל מתאריך 25/06/2020. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד לתאריך 24/08/2020 בשעה 12:00 בצהריים  בדיוק. […]

Read More

מכרז מספר יש/300/2018 באריאל

By in Uncategorized with 0 Comments

דחיית מועדים הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבנית 39 יח"ד במתחם אחד באריאל רובע ב' מזרח מכרז מספר יש/300/2018 הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש ומשרד הבינוי והשיכון מודיעים בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: את חוברת המכרז ניתן להוריד מאתר הרשות החל מתאריך 08/06/2020. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד לתאריך 31/08/2020 בשעה 12:00 […]

Read More