פרטי המושב

כתובת:  ד.נ. ערבות הירדן – 9067000
טלפון: 02-9946888
פקס:  02-9946884

בעלי תפקידים

תפקיד:  מרכז משק
שם:  יוחנן דה ולנסה

טלפון:  02-9946802

תפקיד:  מזכיר
שם:  איתן יציב
תפקיד:  גזברית
שם:  שרית כספי
נייד:  054-3939993
תפקיד:  מזכירת המשרד
שם:  פנינה בלוקון

טלפון:  02-9946888