פרטי המושב

כתובת:  מושב בקעות – ד.נ. מזרח בנימין 9069400
טלפון: 02-9941270
פקס:  02-9941869