פרטי הישוב

כתובת:  חמדת – ד.נ. מזרח בנימין 906500
טלפון: 02-9944604
פקס:  02-9944601

בעלי תפקידים

תפקיד:  מזכיר
שם:  מוטי אבנר
נייד:  050-5795297
תפקיד:  יו"ר מזכירות
שם:  דרור לוי
נייד:  050-6755503
תפקיד:  יו"ר ועדת קליטה
שם:  מישאל חייקין
נייד:  058-4560137
תפקיד:  רכזת קהילה
שם:  בת שבע גנות
נייד:  052-3203773
תפקיד:  רכזי נוער
שם:  עמנואל וחגית בארי
נייד:  052-66578753
תפקיד:  בלנית
שם:  אורטל ואנונו
נייד:  054-7379613
תפקיד:  רבש"ץ
שם:  עודד שבת
נייד:  052-4209812