פרטי המושב

כתובת:  מחולה – ד.נ. עמק בית שאן – 1093000
טלפון: 04-6587085
פקס:  04-6587989

בעלי תפקידים

תפקיד:  יו"ר הנהלה ועד חקלאי
שם:  משה הכרמי
תפקיד:  מזכיר ועד חקלאי
שם:  רזי בוברוב
תפקיד:  יו"ר הנהלה
שם:  רן דה לוי
תפקיד:  מזכיר
שם:  איתי הופמן
תפקיד:  רכז קהילה
שם:  אביטל צור
תפקיד:  רכז קליטה
שם:  שרית אביבי פורייס
תפקיד:  רבש"צ
שם:  יגאל קופלוביץ