פרטי המושב

כתובת:  מושב משואה – ד.נ. ערבות הירדן 90690
פקס:  02-9942290

בעלי תפקידים

תפקיד:  מזכיר
שם:  אריאל בן עמי
נייד:  054-5419952
תפקיד:  גזבר
שם:  מתי שחק
נייד:  058-4857346
תפקיד:  רבש"צ
שם:  נדב בן עמי
נייד:  050-5922899
תפקיד:  מנהל מטע תמרים
שם:  ניר טל
נייד:  054-4684520
תפקיד:  מנהל מטע כרם
שם:  אבנר חדד
נייד:  050-5514144
תפקיד:  שומר שדות
שם:  עודד הראל
נייד:  050-3400818