פרטי המושב

כתובת:  מושב רועי – ד.נ. מזרח בנימין – 9069600
פקס:  02-9942148

בעלי תפקידים

תפקיד:  יו"ר ההנהלה
שם:  אלי מנדלבאום

טלפון:  050-5268352

תפקיד:  מזכיר
שם:  משה דרמר

טלפון:  050-5335802

תפקיד:  רכז קהילה
שם:  שרית דביר

טלפון:  052-9242988

תפקיד:  רכזי קליטה
שם:  פנינה מזן מירי נאור

טלפון:  050-7559447

נייד:  050-7665679
תפקיד:  רבש"צ (מ"מ זמני)
שם:  שלומי מרמור

טלפון:  050-9307916