פרטי הישוב

כתובת:  רותם – ד.נ. עמק בית שאן – 1093100
טלפון: 04-6482326
פקס:  04-6482282