בס״ד - - - תיווך ושיווק נדלן בבקעת הירדן
Agent

שלמה מזרחי

מתווך רשום ובעלים